Laťovky – dýhované, surové, s MDF

Dýhované
Laťovky dýhované a surové
Laťovky sú vrstvené dosky, skladajúce sa z laťovkového stredu, ktorý je z oboch strán odýhovaný jednou alebo dvoma konštrukčnými (lúpanými) dýhami. Sú vyrábané podľa PN 007-49-0. Stredová vrstva je vyrábaná z ihličnatého reziva. Podľa konštrukcie sa laťovky delia na trojvrstvové, päťvrstvové a päťvrstvové zdvojené. Povrchová dýha u surových latoviek je orientovaná v priečnom smere, aby okrasná dýha mohla byť pozdĺžne.
Surové
Kvalita lepenia musí splniť požiadavky lepiacej triedy 1 podľa EN 314-2.

Trieda ohrozenia 1 podľa EN 335-3 - vnútorné (suché) prostredie. Vyrábajú sa v jednej kvalite.. Dodávajú sa obojstranne brúsené.
Používajú sa:
- na výrobu nábytku
- na stolársku výrobu
- na zariaďovanie interiérov a iné vhodné účely

Trieda úniku formaldehydu E1 podľa EN 636 (49 2419).
Hrúbka: 14, 16, 18, 22, 25, 30, 34, 38, 39
Formát: 125 x 250, 125 x 218 cm, max. 185 x 366 cm
Drevina (vrchná dýha): topoľ, ceiba, buk, breza
Copyright © 2o15 IW TREND s.r.o. All right reserved Webdesign: mymedia